DANBIO forside

Kvalitetsindikatorer og årsrapportmøde vedr. årsrapporten for 2020

DANBIOs kvalitetsindikatorer for 2020 med standarder og køreplan for dataoprensning til årsrapport frem til årsrapportmøde den 6. maj

Tirsdag d.3/11 2020

Kære DANBIO bruger

DANBIOs styregruppe har efter indstilling fra formandsskabet for Udvalget for Nationale Behandlingsvejledninger, DANBIOs sekretariat og i samarbejde med RKKP sat standarder for kvalitetsindikatorerne for RA og axSpA. Der er foretaget enkelte justeringer af de 2 kvalitetsindikatorsæt gældende for 2020. De kan findes her

DANBIOs indikatorsøgninger i FLEX-søgningen er tilpasset justeringerne, og det er muligt på ugentlig basis at tilgå sin egen afdelings indikatorresultater.

Data der bruges til Årsrapporten for 2020 vil blive ”låst” den 12. marts 2021, og du vil ind til da kunne ”rydde op”. Årsrapportmødet afholdes den 6. maj 2021, hvor resultaterne drøftes, og der vil være mulighed for at komme med kommentarer, der medtages i den endelige årsrapport.

DANBIOs årsrapport for 2019 kan findes her: Årsrapport 2019


Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

 

Ny version af DANBIOs brugervejledning

Onsdag d.11. november 2020

Kære DANBIO bruger

Vi gør opmærksom på at der er kommet tilføjelser til DANBIOs brugervejledning som indebærer:
- Udtrapning af ordination (overføres endnu ikke ikke til journalnotat) s.21
- Visning af ordination fra patienttavlen s.23
- Registrering af behandlende læge s.30
- Henvisning til vejledning vedr. vindue ml. patientens besvarelse hjemmefra og den objektive undersøgelse s.34. Se også her
- Flexsøgning og indikatorsøgning s.35
- Slette knap i visit s.36

I disse måneder er der mange afdelinger der rydder op i data og afslutter patienter. Se på s.17, hvordan du afslutter en patient i DANBIO.

Den seneste version af brugervejledningen kan findes her

Har du spørgsmål til DANBIO er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 38633103 (kl.9.00-14.00) eller på mail databasen@danbio-online.dk

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

DANBIOs årsrapport i Ugeskrift for Læger

Tirsdag d.10/11-2020

DANBIOs årsrapport vedr. 2019 omtales med resumé i Ugeskrift for Læger. Se link til pdf her:

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

Opdaterede procedurebeskrivelser vedr. DANBIO

Fredag d.30/10-2020

Der er publiceret nye versioner af DANBIOs SOP'er heriblandt::

DAN-002 Brugeradministration i DANBIO

DAN-004 Anvendelse af DANBIOs platform til eCRF i kliniske studier

Alle DANBIOs SOP'er kan findes her

Root-certifikatproblemer på netværket i Region Syddanmark

Torsdag d.22. oktober 2020

Vi får for tiden en del meldinger fra brugere i Region Syddanmark om "certifikat-fejl" på danbio-online.dk. Vi kender ikke den præcise årsag, men har brug for din hjælp.

HVIS du oplever problemer må du gerne prøve via regionsyddanmark.danbio-online.dk og derefter give en melding til databasen@danbio-online.dk, om det løste problemet.

På forhånd tak for hjælpen,

Med venlig hilsen

DANBIO

Ny vejledning - Vindue mellem patientens besvarelse hjemmefra og den objektive undersøgelse

Med lanceringen af DANBIO hjemmefra er der flere brugere, der har efterspurgt generelle retningslinjer for et passende vindue mellem patientens besvarelse hjemmefra og den objektive undersøgelse med behandleren.

DANBIO anbefaler et vindue på max +/- 14 dage, med mindre at patienten/behandleren vurderer, at situationen har ændret sig siden besvarelsen.

Se her for en kort vejledning til håndtering af dette i DANBIO

DANBIOs 20 års jubilæum fejres næste år fredag d.24. september 2021

BEMÆRK - NY DATO

DANBIO har 20 års jubilæum i 2020 og vi glæder os til at fejre denne begivenhed med et jubilæumseminar D.24. SEPTEMBER 2021 på Park Inn i København.

Prof. Daniel Aletaha vil holde oplæg om “Collection of real-world data from a EULAR perspective”.

Så reserver dagen i kalenderen allerede nu. 

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

Nyt fra Medicinrådet: Medicinrådets vurdering af upadacitinib til behandling af kronisk leddegigt

Medicinrådets vurdering af upadacitinib til behandling af kronisk leddegigt kan hentes her

Nyt fra Medicinrådet: Opdateret lægemiddelrekommandation vedr. kronisk leddegigt

Fra Medicinrådet er der kommet en ny opdateret lægemiddelrekommandation vedr. kronisk leddegigt.

Lægemiddelrekommandationen kan hentes her.

Ny opdateret vejledning til patienter om DANBIO

Find den nye opdaterede vejledning til patienter om DANBIO her

Vejledningen indeholder bl.a. information om, hvordan patienten kommer på DANBIO hjemmefra via patient.danbio.dk

Lancering af DANBIO hjemmefra

Til alle DANBIO brugere

Lancering af DANBIO hjemmefra, patient.danbio.dk

Patienterne kan nu også besvare spørgsmål i DANBIO hjemmefra. Indtastning kan ske via PC, tablet eller smartphone. I konsultationen indhentes patientens svar på vanlig vis via den røde knap i DANBIO. Dette kan være en stor fordel både ved de for tiden hyppigere telefonkontakter men også ved fysiske fremmøder.

Patienterne er informeret via et brev, der blev sendt i e-Boks i perioden 19/5-26/5. I brevet henvises patienten til patient.danbio.dk for at benytte DANBIO Hjemmefra. Login foregår med NemID.

Danbio.dk er en ny DANBIO hjemmeside, som er rettet mod patienten. Her vil patienten kunne læse mere om DANBIO, DANBIO hjemmefra og COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen - samt finde link til indtastning (patient.danbio.dk). Siden vil løbende blive opdateret med information af relevans for patienterne.

 

Procedure hvis patient henvender sig til afdeling vedr. login problemer på DANBIO hjemmefra via patient.danbio.dk

  • På danbio.dk/faq kan man finde svar på de hyppigste problemer, der kan opstå for patienten. Disse svar vil blive opdateret løbende.
  • For problemer, der ikke kan afhjælpes via information på danbio.dk, beder vi afdelingen sende følgende informationer til support@zitelab.dk: mobilnummer, navn og første 6 cifre fra cpr., hvornår (dag og time), var det på touchskærm i venteværelse eller hjemmefra, hvis da på mobil eller computer? Der vil herefter ske en prioritering af henvendelser, evt. således at patienten vil blive kontaktet direkte af en medarbejder fra ZiteLab for at afdække evt. særlige problemer.

Spørgsmål vedrørende DANBIO hjemmefra rettes til DANBIO sekretariatet (databasen@danbio-online.dk), og vedrørende COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk).

Vi glæder os meget til at tilbyde disse nye muligheder til vores patienter og ser frem til fortsat godt nationalt samarbejde.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet, Dorte Vendelbo Jensen, Sara Engel, Merete Lund Hetland 

Touch løsning. Tjek af version og evt. opdatering af version

Dette er en opgave du skal foretage een gang. Herefter kan din touch løsning automatisk blive opdateret

Vi har en ny version ude nu som gør det lettere at blive "opdateret".

Da manglende automatisk opdatering er problemet vi vil løse - er det første gang netop ikke automatisk ...

Du kan selv få den seneste version ved at klikke øverst til højre så Menuen kommer frem som vist nedenfor og derefter klikke på "Genhent løsning".

For at se at det virkede skal du se version 1.2.5 skrevet med svag grå skrift som vist nederst til venstre.

Screenshot from 2020-06-12 10-22-40.png

Opdateret touch løsning og særlig instruktion hvis denne side kommer frem

Du skal kun gøre noget særligt hvis du ser en touch skærm som vist på billedet.

Vi har her til morgen 12. Juni 2020 en ny løsning ude som kan betyde at jeres touch skærm viser side som nedenfor.

Hvis det sker er instruktionen følgende:

1. Tryk på tekst "Genhent løsning"  som vist nedenfor i venstre top (linie 3) af billedet

2 Tryk på "Bekræft" som vist nederst i billedet

Det kan også være (det er det vi forventer sker) du ser en helt fin side. Så skal du intet gøre!

touch_2020_06_12.pngxxxx

VELKOMMEN TIL DANBIO 6

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER EFTER LANCERING AF DANBIO 6, SOM OPDATERES LØBENDE

INTERNET EXPLORER MÅ IKKE BENYTTES! BENYT CHROME ELLER FIREFOX I STEDET, NÅR DU SKAL PÅ DANBIO.

FLEXSØGNING: Søgningen kan igen benyttes.

SKIFT ADGANGSKODE: Den systemgenererede mail ved kodeskift bliver blokeret pga. lokale indstillinger hos nogle brugere. Kontakt DANBIO, hvis du ikke modtager en mail.

Ny version af DANBIOs brugervejledning (version 5)

TUR-FUNKTION: For at gøre sig hurtigst muligt bekendt med den nye brugerflade, anbefaler vi, at man benytter sig af tur-funktionen, som du finder ved at klikke på det blå spørgsmålstegn, når du er logget ind på DANBIO. Her kan du vælge imellem forskellige emner, heriblandt: oprette en patient, oprette et visit, oprette en ordination.

Med venlig hilsen

DANBIO